Vid svetsning av rostfritt stål försämras dess korrosionsbeständighet. För att återfå dessa egenskaper måste stålet syrabehandlas. Därför betar vi alla rostfria produkter i vår betningsanläggning, stora sprutbetas och mindre doppbetas. Allt sker i ett slutet system där avfallet tas om hand och skickas på deponi.